self-deceit nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

self-deceit nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm self-deceit giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của self-deceit.

Từ điển Anh Việt

 • self-deceit

  /'selfdi'sepʃn/ (self-deceit) /'selfdi'si:t/

  deceit)

  /'selfdi'si:t/

  * danh từ

  sự tự dối mình

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • self-deceit

  Similar:

  self-deception: a misconception that is favorable to the person who holds it