self-slain nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

self-slain nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm self-slain giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của self-slain.

Từ điển Anh Việt

  • self-slain

    * tính từ

    (từ cổ nghĩa cổ) tự giết mình