safe house nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

safe house nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm safe house giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của safe house.

Từ điển Anh Việt

  • safe house

    * danh từ

    nhà do bọn tội phạm, các nhân viên đặc vụ dùng để giữ người mà không bị phát hiện hoặc quấy rối

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • safe house

    a house used as a hiding place or refuge by members of certain organizations