safely nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

safely nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm safely giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của safely.

Từ điển Anh Việt

 • safely

  * phó từ

  an toàn, chắc chắn (được che chở khỏi nguy hiểm, thiệt hại)

  có thể tin cậy, chắc chắn

  thận trọng, dè dặt; tỏ ra thận trọng

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • safely

  * kinh tế

  sự an toàn

  sự chắc chắn

  * kỹ thuật

  an toàn

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • safely

  with safety; in a safe manner

  we are safely out of there