safety band nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

safety band nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm safety band giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của safety band.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • safety band

    * kỹ thuật

    điện tử & viễn thông:

    dải âm tần an toàn