safety rim nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

safety rim nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm safety rim giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của safety rim.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • safety rim

  * kỹ thuật

  xây dựng:

  vành xe an toàn

  cơ khí & công trình:

  vành xe loại an toàn