safety belt nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

safety belt nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm safety belt giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của safety belt.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • safety belt

  * kinh tế

  vành đai an toàn

  * kỹ thuật

  bộ dây treo bảo hiểm

  đai an toàn

  đai bảo hiểm

  dây an toàn

  dây đai an toàn

  phụ tùng an toàn

  xây dựng:

  đai thắt lưng an toàn

  thắt lưng bảo hiểm

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • safety belt

  belt attaching you to some object as a restraint in order to prevent you from getting hurt

  Synonyms: life belt, safety harness