safety zone nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

safety zone nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm safety zone giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của safety zone.

Từ điển Anh Việt

 • safety zone

  khu vực nhô lên ở giữa đường, chia giao thông đi lại thành hai dòng, nhất là để dùng cho người đi bộ khi đi qua đường

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • safety zone

  * kỹ thuật

  khu vực an toàn

  vùng an toàn

  toán & tin:

  miền an toàn

  vật lý:

  vùng an toàn (phòng thí nghiệm nóng)

Từ điển Anh Anh - Wordnet