safety ring nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

safety ring nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm safety ring giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của safety ring.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • safety ring

  * kỹ thuật

  vòng bảo vệ

  vòng chống ghi

  toán & tin:

  vòng an toàn