safety nut nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

safety nut nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm safety nut giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của safety nut.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • safety nut

  * kỹ thuật

  đai ốc an toàn

  đai ốc hãm

  đai ốc tự khóa

  cơ khí & công trình:

  đai ốc bảo hiểm

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • safety nut

  Similar:

  locknut: supplementary nut that is screwed down on a primary nut to prevent it from loosening