safelight nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

safelight nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm safelight giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của safelight.

Từ điển Anh Việt

 • safelight

  * danh từ

  nguồn sáng an toàn/ không có tác dụng quang hoá (dùng trong phòng làm ảnh)

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • safelight

  * kỹ thuật

  đèn an toàn

  nguồn sáng an toàn

  điện tử & viễn thông:

  đèn rửa ảnh