safelamp nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

safelamp nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm safelamp giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của safelamp.

Từ điển Anh Việt

  • safelamp

    * danh từ

    đèn an toàn (cho thợ mỏ)