safeguard nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

safeguard nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm safeguard giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của safeguard.

Từ điển Anh Việt

 • safeguard

  /'seifgɑ:d/

  * danh từ

  cái để bảo vệ, cái để che chở

  (như) safe-conduct

  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) bộ phận an toàn

  * ngoại động từ

  che chở, bảo vệ, giữ gìn

  to safeguard peace: giữ gìn hoà bình

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • safeguard

  * kinh tế

  bảo hộ

  bảo vệ

  phòng chống

  sự bảo hộ

  sự phòng chống

  * kỹ thuật

  bảo vệ

  biện pháp an toàn

  bộ bảo vệ

  che chắn

  cơ cấu an toàn

  tấm chắn

  thiết bị an toàn

  toán & tin:

  chức năng bảo vệ

  cơ khí & công trình:

  đồ gá an toàn

  vỏ che (máy)

  hóa học & vật liệu:

  thiết bị phòng hộ

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • safeguard

  make safe

  escort safely

  Similar:

  precaution: a precautionary measure warding off impending danger or damage or injury etc.

  he put an ice pack on the injury as a precaution

  an insurance policy is a good safeguard

  we let our guard down

  Synonyms: guard

  safe-conduct: a document or escort providing safe passage through a region especially in time of war