safe berth nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

safe berth nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm safe berth giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của safe berth.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • safe berth

    * kinh tế

    chỗ đậu an toàn