republic of maldives nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

republic of maldives nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm republic of maldives giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của republic of maldives.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • republic of maldives

    Similar:

    maldives: a republic on the Maldive Islands; achieved independence from the United Kingdom in 1965

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).