maldives nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

maldives nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm maldives giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của maldives.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • maldives

    a republic on the Maldive Islands; achieved independence from the United Kingdom in 1965

    Synonyms: Republic of Maldives

    a group of about 1,200 small coral islands (about 220 inhabited) in the Indian ocean

    Synonyms: Maldive Islands

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).