private parts nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

private parts nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm private parts giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của private parts.

Từ điển Anh Việt

  • private parts

    * danh từ

    chỗ kín, bộ phận sinh dục

Từ điển Anh Anh - Wordnet