private beach nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

private beach nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm private beach giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của private beach.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • private beach

    * kinh tế

    bãi tắm riêng