private house nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

private house nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm private house giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của private house.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • private house

  * kỹ thuật

  biệt thự

  xây dựng:

  nhà ở tư nhân

  nhà riêng