private goods nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

private goods nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm private goods giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của private goods.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • private goods

  * kinh tế

  đồ dùng riêng

  hàng hóa riêng

  hàng hóa tư doanh

  hàng hóa tư nhân