privateness nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

privateness nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm privateness giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của privateness.

Từ điển Anh Việt

  • privateness

    xem private

Từ điển Anh Anh - Wordnet