privacy nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

privacy nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm privacy giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của privacy.

Từ điển Anh Việt

 • privacy

  /privacy/

  * danh từ

  sự riêng tư

  sự xa lánh, sự cách biệt

  to live in privacy: sống cách biệt, sống xa lánh bên ngoài

  sự bí mật, sự kín đáo

  to secure privacy: đảm bảo bí mật

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • privacy

  * kỹ thuật

  đời tư

  riêng biệt

  toán & tin:

  mã truy nhập

  sự bảo mật

  sự bí mật

  sự riêng biệt

  sự riêng tư

Từ điển Anh Anh - Wordnet