private line nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

private line nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm private line giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của private line.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • private line

  * kinh tế

  đường dây riêng

  đường dây riêng (điện thoại)

  * kỹ thuật

  đường cho thuê

  đường dây riêng

  đường riêng

  đường thuê bao

  điện tử & viễn thông:

  kênh riêng

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • private line

  a telephone line serving a single subscriber