private good nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

private good nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm private good giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của private good.

Từ điển Anh Việt

  • Private good

    (Econ) Hàng hoá riêng tư.

    + Một hàng hoá sẽ thể hiện sự cạnh tranh (Xem RIVAL) trong tiêu dùng và là loại hàng hoá mà người sản và người tiêu dùng đều có khả năng thực hiện được sự loại trừ.