genitals nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

genitals nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm genitals giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của genitals.

Từ điển Anh Việt

  • genitals

    /'dʤenitlz/

    * danh từ số nhiều

    (động vật học) cơ quan sinh dục ngoài

Từ điển Anh Anh - Wordnet