crotch nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

crotch nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm crotch giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của crotch.

Từ điển Anh Việt

 • crotch

  /krɔtʃ/

  * danh từ

  chạc (của cây)

  (giải phẫu) đáy chậu

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • crotch

  the angle formed by the inner sides of the legs where they join the human trunk

  Synonyms: fork

  Similar:

  fork: the region of the angle formed by the junction of two branches

  they took the south fork

  he climbed into the crotch of a tree

  genitalia: external sex organ

  Synonyms: genital organ, genitals, private parts, privates