crotchetiness nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

crotchetiness nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm crotchetiness giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của crotchetiness.

Từ điển Anh Việt

  • crotchetiness

    /'krɔtʃitinis/

    * danh từ

    sự quái gở, tính kỳ quặc

Từ điển Anh Anh - Wordnet