crotchet nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

crotchet nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm crotchet giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của crotchet.

Từ điển Anh Việt

 • crotchet

  /'krɔtʃit/

  * danh từ

  cái móc

  (âm nhạc) nốt đen

  ý ngông, ý quái gở

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • crotchet

  a small tool or hooklike implement

  Similar:

  hook: a sharp curve or crook; a shape resembling a hook

  quarter note: a musical note having the time value of a quarter of a whole note

  oddity: a strange attitude or habit

  Synonyms: queerness, quirk, quirkiness