genitalia nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

genitalia nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm genitalia giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của genitalia.

Từ điển Anh Việt

  • genitalia

    * danh từ, pl

    <động> cơ quan sinh dục ngoài

Từ điển Anh Anh - Wordnet