fork nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

fork nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm fork giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của fork.

Từ điển Anh Việt

 • fork

  /fɔ:k/

  * danh từ

  cái nĩa (để xiên thức ăn)

  cái chĩa (dùng để gảy rơm...)

  chạc cây

  chỗ ngã ba (đường, sông)

  (vật lý) thanh mẫu, âm thoa ((cũng) tuning fork)

  fork of lightning

  tia chớp chữ chi, tia chớp nhằng nhằng

  * ngoại động từ

  đào bằng chĩa, gảy bằng chĩa (rơm, rạ...)

  * nội động từ

  phân nhánh, chia ngả

  where the road forks: ở chỗ con đường chia ngã; ở chỗ ngã ba đường

  to fork out (over, upon)

  (từ lóng) trao; trả tiền, xuỳ ra

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • fork

  * kinh tế

  cái nĩa

  * kỹ thuật

  âm thoa

  cãi dĩa

  chạc

  chỗ phân nhánh

  dâu chĩa

  ngã ba sông

  nhánh

  răng

  rẽ nhánh

  cơ khí & công trình:

  gắp xe

  vỏ áo

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • fork

  cutlery used for serving and eating food

  the region of the angle formed by the junction of two branches

  they took the south fork

  he climbed into the crotch of a tree

  Synonyms: crotch

  an agricultural tool used for lifting or digging; has a handle and metal prongs

  place under attack with one's own pieces, of two enemy pieces

  shape like a fork

  She forked her fingers

  Similar:

  branching: the act of branching out or dividing into branches

  Synonyms: ramification, forking

  crotch: the angle formed by the inner sides of the legs where they join the human trunk

  pitchfork: lift with a pitchfork

  pitchfork hay

  branch: divide into two or more branches so as to form a fork

  The road forks

  Synonyms: ramify, furcate, separate