forky nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

forky nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm forky giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của forky.

Từ điển Anh Việt

  • forky

    * tính từ

    có hình chẻ