fork out nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

fork out nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm fork out giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của fork out.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • fork out

  Similar:

  hand over: to surrender someone or something to another

  the guard delivered the criminal to the police

  render up the prisoners

  render the town to the enemy

  fork over the money

  Synonyms: fork over, fork up, turn in, deliver, render

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).