pitchfork nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

pitchfork nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm pitchfork giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của pitchfork.

Từ điển Anh Việt

 • pitchfork

  /'pitʃfɔ:k/

  * danh từ

  cái chĩa (để hất rơm, cỏ khô...)

  (âm nhạc) thanh mẫu, âm thoa

  it rains pitchfork

  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) mưa như đổ cây nước

  * ngoại động từ

  hất (rơm, cỏ khô...) bằng chĩa

  (nghĩa bóng) ((thường) + into) đẩy, tống (ai vào một chức vị nào)

  to be pitchforked into an office: bị đẩy vào một chức vị

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • pitchfork

  * kỹ thuật

  cái chĩa

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • pitchfork

  a long-handled hand tool with sharp widely spaced prongs for lifting and pitching hay

  lift with a pitchfork

  pitchfork hay

  Synonyms: fork