press button nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

press button nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm press button giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của press button.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • press button

  * kỹ thuật

  nút ấn

  nút bấm

  xây dựng:

  bấm nút

  điện tử & viễn thông:

  núm ấn, núm bấm