perfect solution nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

perfect solution nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm perfect solution giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của perfect solution.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • perfect solution

    * kỹ thuật

    hóa học & vật liệu:

    dung dịch lý tưởng