perfect hedge nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

perfect hedge nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm perfect hedge giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của perfect hedge.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • perfect hedge

    * kinh tế

    tự bảo hiểm hoàn toàn