perfection nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

perfection nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm perfection giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của perfection.

Từ điển Anh Việt

 • perfection

  /pə'fekʃn/

  * danh từ

  sự hoàn thành, sự hoàn hảo, sự hoàn toàn; tột đỉnh; sự tuyệt mỹ, sự tuyệt hảo

  to sing to perfection: hát hay tuyệt

  to succeed to perfection: thành công mỹ mãn

  sự rèn luyện cho thành thạo, sự trau dồi cho thành thạo

  người hoàn toàn, người hoàn hảo, vật hoàn hảo

  (số nhiều) tài năng hoàn hảo, đức tính hoàn toàn

Từ điển Anh Anh - Wordnet