perfectionist nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

perfectionist nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm perfectionist giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của perfectionist.

Từ điển Anh Việt

 • perfectionist

  /pə'fekʃənist/

  * danh từ

  người theo thuyết hoàn hảo

  người cầu toàn

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • perfectionist

  a person who is displeased by anything that does not meet very high standards