imperfection nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

imperfection nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm imperfection giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của imperfection.

Từ điển Anh Việt

 • imperfection

  /,impə'fekʃn/

  * danh từ

  (như) imperfectness

  lỗi lầm sai sót, thiếu sót

 • imperfection

  sự hỏng, sự không hoàn thiện

Từ điển Anh Anh - Wordnet