perfecto nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

perfecto nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm perfecto giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của perfecto.

Từ điển Anh Việt

  • perfecto

    * danh từ

    điếu xì gà giữa to hai đầu nhỏ