perfect market nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

perfect market nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm perfect market giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của perfect market.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • perfect market

  * kinh tế

  thị trường cạnh tranh hoàn toàn

  thị trường độc quyền hoàn toàn

  thị trường hoàn hảo

  * kỹ thuật

  xây dựng:

  thị trường hoàn hảo