perfected nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

perfected nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm perfected giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của perfected.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • perfected

  (of plans, ideas, etc.) perfectly formed

  a graceful but not yet fully perfected literary style

  Similar:

  perfect: make perfect or complete

  perfect your French in Paris!

  Synonyms: hone

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).