perfectivity nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

perfectivity nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm perfectivity giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của perfectivity.

Từ điển Anh Việt

  • perfectivity

    xem perfective