perfect markets nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

perfect markets nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm perfect markets giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của perfect markets.

Từ điển Anh Việt

  • Perfect markets

    (Econ) Các thị trường hoàn hảo.

    + Xem PERFECT COMPETITION.