perfect groups nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

perfect groups nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm perfect groups giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của perfect groups.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • perfect groups

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    nhóm hoàn toàn