perfect field nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

perfect field nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm perfect field giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của perfect field.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • perfect field

  * kỹ thuật

  toán & tin:

  trường hoàn hảo

  trường hoàn toàn

  trường nguyên tố