parti nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

parti nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm parti giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của parti.

Từ điển Anh Việt

  • parti

    * danh từ

    đám (trong hôn nhân)