participate nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

participate nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm participate giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của participate.

Từ điển Anh Việt

 • participate

  /pɑ:'tisipeit/

  * động từ

  tham gia, tham dự; cùng góp phần

  to participate in something: cùng góp phần vào cái gì

  to participate insomething: cùng góp phần vào cái gì

  to participate with somebody: cùng tham gia với ai

  (+ of) có phần nào, phần nào mang tính chất

  his poems participate of the nature of satire: thơ của anh ta phần nào mang tính chất châm biếm

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • participate

  * kỹ thuật

  tham gia

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • participate

  share in something

  Synonyms: take part

  Similar:

  enter: become a participant; be involved in

  enter a race

  enter an agreement

  enter a drug treatment program

  enter negotiations

  Antonyms: drop out