participant nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

participant nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm participant giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của participant.

Từ điển Anh Việt

 • participant

  /pɑ:'tisipənt/

  * danh từ

  người tham gia, người tham dự

  * tính từ

  tham gia, tham dự

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • participant

  * kinh tế

  người dự cuộc

  người tham dự

  người tham gia

  * kỹ thuật

  xây dựng:

  tham dự viên

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • participant

  someone who takes part in an activity

  Similar:

  player: a person who participates in or is skilled at some game