partial loss nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

partial loss nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm partial loss giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của partial loss.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • partial loss

  * kinh tế

  mất một phần

  tổn thất một phần

  * kỹ thuật

  giao thông & vận tải:

  tổn thất từng phần